Ekonomisk trygghet

Insikter från Lowell och Demoskops nordiska undersökning

27.12.2021 8 min lästid
Unga vuxna mellan 18 och 34 år har drabbats hårdast ekonomiskt av coronakrisen. De har små marginaler i sin ekonomi och skäms ofta för sin situation, vilket hindrar dem att be om hjälp – något som kan leda till allvarligare problem på sikt. Få inblick i de nordiska hushållens ekonomiska situation i vårt kostnadsfria webinar den 18 maj.
 

I vårt webinar “One year with pandemic - Financial impacts on Nordic households” gräver vi djupare i och besvarar frågor om vår undersökning Betalningsindikatorn 2021.

Vi tar upp ämnen som:

  • Hur pandemiåret påverkat unga vuxna, studenter och alla som blivit varslade, permitterade eller uppsagda under året
  • Hur året med Covid-19 har påverkat de nordiska hushållens konsumtionsvanor och betalningsförmåga
  • Hur de nordiska hushållen upplever sin ekonomiska trygghet och hur de ser på framtiden

Vill du ta del av Betalningsindikatorn? Ladda ner den här.

 

Insikter från Betalningsindikatorn 2021

Unga är värst drabbade ekonomiskt i alla nordiska länder trots olika strategier


I Betalningsindikatorn 2021 – vår undersökning om de nordiska hushållens inställning och beteende kopplat till ekonomi – kan vi se att cirka en av fem svenskar i åldersgruppen 18–34 upplever att deras privatekonomi påverkats negativt på grund av coronakrisen.

Det är en stor andel men i våra grannländer ser det ännu dystrare ut:
● Sverige 23 %
● Danmark 25 %
● Finland 28 %
● Norge 27 %

̶  Att så stor andel av våra unga har påverkats negativt av coronakrisen är oroande då det är en grupp med små marginaler i ekonomin från början, säger Johan Agerman, nordisk vd på Lowell.


En grupp som redan har små marginaler i ekonomin

Betalningsindikatorn visar också att den här åldersgruppen har drabbats hårdast av varsel och permitteringar, samtidigt som de redan idag har små marginaler i ekonomin och lite pengar kvar efter att de löpande kostnaderna för boende, mat, försäkringar, telefon och sparande är betalda.


Andel i åldersgruppen som har mindre än 1 000 kronor kvar när de löpande räkningarna är betalda:
● Sverige 15 %
● Danmark 20 %
● Finland 31 %
● Norge 23 %

En oroande hög andel: 9 procent i Sverige, 11 procent i Danmark, 13 procent i Finland och 11 procent i Norge svarar också att det är troligt att de inom tre månader inte kommer kunna betala en eller flera fakturor, för att pengarna inte räcker till.
Dessutom tycker många att det är pinsamt att prata om sin privatekonomi. Det gäller befolkningen och även bland unga vuxna. Det är oroande då det kan hindra från att be om hjälp i tid vid ekonomiska problem.


- Ett viktigt råd till dig som har problem med att få pengarna att räcka är att inte sopa problemen under mattan. Prata om din ekonomi med vänner och familj och ta kontakt med företagen du är skyldig pengar och förklara hur din situation ser ut. Det går inte att understryka nog hur viktigt det är att be om hjälp i tid, innan problemen förvärras, säger Johan Agerman.


Av de som anger att det är genant är det en av fyra norrmän och svenskar som svarar att det beror på att de skäms för sin ekonomi. En annan vanlig anledning till att de inte vill prata om sin ekonomi är att de upplever att de har dålig koll på sin ekonomi.


- Det faktum att så många inte pratar om sin ekonomi för att de skäms är en varningssignal som vi måste ta på allvar. Inte minst då vi vet hur viktigt det är att prata om ekonomiska problem direkt för att undvika att situationen förvärras, säger Johan Agerman


Keynote speakers är Karin Nelsson, CEO från Demoskop och Tove Gerdin, projektledare för Betalningsindikatorn på Lowell. Webinaret leds av Fredrik Skärheden, nordisk kommunikationschef på Lowell.

Här kan du ladda ner undersökningen om du vill läsa på i förväg.
New call-to-action
Undersökningarna genomfördes av analysföretaget Demoskop under februari 2021. Resultaten baserar sig på Lowells kvartalsvisa undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 och som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel i Danmark, Finland, Sverige och Norge. De aktuella mätningarna baserar sig på 6000 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende.


Här kan du se vårt webinar som genomfördes i samband med släppet av 2021 års betalningsindikator. 

New call-to-action

 

Lowell Sverige

Lowell Sverige

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018. Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Ekonomisk trygghet Nyheter och analyser Svenskarnas ekonomi

Relaterade inlägg