Ekonomisk trygghet

Inflationstakten sjunker, men är det tillräckligt för att vända ekonomin?

Det ser ut som att det kommer att bli en ekonomiskt kall och kylig vinter. Trots att elpriserna inte är i närheten av förra vinterns nivåer så kommer det bli en tuff vinter, spår Américo Fernández, SEB:s Privatekonom.

Läs mer

Med kunden i centrum

För att skapa en kundfokuserad kommunikation krävs aktivt lyssnande, personliga interaktioner och transparens. Med sikte på att vidareutveckla sin kommunikation i dagens digitaliserade värld, strävar Lowell efter att bättre förstå behoven hos olika typer av kunder.

Läs mer

Miljö- och samhällspåverkan som konkurrensfördel

Med ökande krav på hållbarhet inom inkassobranschen blir det även här en konkurrensfördel att inkludera samhällets mål och värderingar i affärsmålen.

Läs mer

Alla som är skuldsatta räcker upp en hand!

Skuldsättning påverkar vår psykiska hälsa och välbefinnande. Att våga prata om skulder är ett första steg för att bryta stigmat kring skuldsättning.

Läs mer

Fyra myter om unga och ekonomi

Många unga i Norden skulle behöva mer ekonomisk utbildning, och alla skulle må bra av att prata mer öppet om pengar, säger Anu Raijas, rådgivare i finansiell kunskap på Finlands Bank.

Läs mer

Mobilbetalningar ger starkare kassaflöde

Användning av smartphones underlättar många saker i vardagen. Detta inkluderar även att betala av sina skulder, vilket stärker företagets kassaflöde.

Läs mer

Rådgivning som gör skillnad för skuldsatta

Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig och de allra flesta råkar då och då ut för mer eller mindre oförutsedda händelser som påverkar tillvaron. Om man till exempel blir arbetslös, drabbas av sjukskrivning eller dödsfall inom familjen, får det ofta ekonomiska konsekvenser.
Läs mer

Kredithantering säkrar ekonomin för företag och konsumenter

Att handla på kredit har blivit standard och kreditkort, fakturaköp och avbetalningar ger oss möjlighet att vara flexibla. Men med frihet följer också ansvar. Att handla först och betala senare kräver att man har koll på sin ekonomi och förmågan att planera framåt. I takt med att kreditköpen blir vanligare ökar också behovet av inkassotjänster.

Läs mer

Coronakrisens vinnare och förlorare

Ett och ett halvt år efter pandemins start kan vi nu se vad som egentligen hänt med hushållens ekonomi. I vårt senaste temanummer lyfter vi insikter om de ökande ekonomiska klyftorna som följt pandemin. Temanumret bygger på data från vår regelbundna undersökning Betalningsindikatorn som Lowell tar fram tillsammans med Demoskop. 

Läs mer

Insikter från Lowell och Demoskops nordiska undersökning

Unga vuxna mellan 18 och 34 år har drabbats hårdast ekonomiskt av coronakrisen. De har små marginaler i sin ekonomi och skäms ofta för sin situation, vilket hindrar dem att be om hjälp – något som kan leda till allvarligare problem på sikt. Få inblick i de nordiska hushållens ekonomiska situation i vårt kostnadsfria webinar den 18 maj.
Läs mer

Artiklar efter ämne