Kredithantering

AI förbättrar serviceupplevelsen och effektiviteten

Även om den stora utvecklingen inom artificiell intelligens på senare tid har varit föremål för mycket debatt, har inkassobranschen sedan länge använt sig av AI. Det optimerar verksamheten och ger kundservice av högre kvalitet.

Läs mer

Är perioden med låg och stabil inflation över?

För första gången i historien sedan eurons införande är inflationen i de nordiska länderna mycket högre än i USA, säger Tomas Hildebrandt, Senior Portfolio Manager på Evli.

Läs mer

5 tips för att hantera konjunktursvängningar

Dagens marknadsfluktuationer har beskrivits som aldrig tidigare skådade och förutsägelser om ekonomin sägs vara omöjliga. Å andra sidan, ur en ekonomisk synpunkt, är företag vana vid att förbereda sig för alternativa framtider.
Läs mer

Focus  ̶  Lowells nya online-tidning som ger dig koll på ekonomiska trender

Focus bevakar aktuella trender som påverkar ekonomin och erbjuder läsarna insikter från ledande experter inom inkasso och kredithantering.

Läs mer

Vi bryter ny mark tillsammans med Kivra

På Lowell utvecklar vi ständigt våra tjänster och produkter för att erbjuda våra kunder en enkel och modern kundupplevelse i alla led. Vi var först i Sverige med Mobilinkasso och som ett naturligt steg förbättrar vi nu kundupplevelsen ytterligare.

Läs mer

Checklista – Se till att ditt företag får betalt

Samhället befinner sig i en osäker tid som påverkar många av oss mer än någonsin. Smittspridningen ökar på många håll, och det råder stor osäkerhet i det globala politiska och ekonomiska klimatet.

Läs mer

Fem hörnstenar vid kreditgivning

Denna snabbguide är framtagen för att hjälpa alla som arbetar med kredit- och ekonomiförvaltning.

Läs mer

Automatisering som frigör tid för mänskliga möten

Robotisering som till exempel taligenkänning är redan vanligt förekommande inom en mängd branscher. Ett bra exempel i praktiken är taligenkänning för medarbetare inom kundservice. Funktionen gör att medarbetaren inte behöver skriva ned sina telefonkonversationer manuellt då systemet själv översätter tal till text och dokumenterar samtalen.

Läs mer

Lowell och energisektorn

Brist på el och skenande priser gör både konsumenter och elföretag oroliga inför hösten och vintern. När kunderna inte kan betala elräkningen är det viktigt med ett nära samarbete och bra relationer mellan energibolag och inkasso. Fortum och Lowell har skapat ett hållbart samarbete där konsumenten är i fokus.

Läs mer

Lowell och försäkringssektorn

Med ökade levnadskostnader minskar möjligheten att betala för en försäkring. Vi delar med oss av tips på hur du behåller och får betalt av försäkringstagare.

Läs mer

Artiklar efter ämne