Inflationstakten sjunker, men är det tillräckligt för att vända ekonomin?

Inflationstakten sjunker och ekonomin fortsätter nedåt, vilket påverkar svenskarnas ekonomiska trygghet. Läs mer om utmaningarna på Focus.
Läs mer

Lågkonjunktur hotar de nordiska länderna

För att bli framgångsrik inom inkassobranschen är det viktigt att inkludera samhällets mål och värderingar i affärsmålen. Genom att skapa en kundfokuserad kommunikation och förstå kundernas behov kan man öka kundnöjdheten och skapa en konkurrensfördel. Läs mer om hur Lowell strävar efter att förbättra sin kommunikation och skapa ekonomisk trygghet för sina kunder.
Läs mer

Miljö- och samhällspåverkan som konkurrensfördel

Läs om hur hållbarhet och ESG-principer blir en konkurrensfördel inom inkassobranschen och hur företag kan dra nytta av detta för att stärka sitt rykte och relationer med kunder och investerare.
Läs mer

Med kunden i centrum

För att bli framgångsrik inom inkassobranschen är det viktigt att inkludera samhällets mål och värderingar i affärsmålen. Genom att skapa en kundfokuserad kommunikation och förstå kundernas behov kan man öka kundnöjdheten och skapa en konkurrensfördel. Läs mer om hur Lowell strävar efter att förbättra sin kommunikation och skapa ekonomisk trygghet för sina kunder.
Läs mer

Alla som är skuldsatta räcker upp en hand!

Skuldsättning påverkar vår psykiska hälsa och välbefinnande. Att våga prata om skulder är ett första steg för att bryta stigmat kring skuldsättning.
Läs mer

Fyra myter om unga och ekonomi

Många unga i Norden skulle behöva mer ekonomisk utbildning, och alla skulle må bra av att prata mer öppet om pengar, säger Anu Raijas, rådgivare i finansiell kunskap på Finlands Bank.
Läs mer

AI förbättrar serviceupplevelsen och effektiviteten

Inkassobranschen sedan länge använt sig av AI. Det optimerar verksamheten och ger kundservice av högre kvalitet.
Läs mer

Artiklar efter ämne