Svenskarnas ekonomi

Professorn: Inkasso är avgörande för en sund kreditmarknad

14.06.2023 4 min lästid

Inkasso är en viktig faktor för att upprätthålla en sund kreditmarknad och därmed tillväxten av ekonomin – särskilt i tider av hög inflation, säger Carsten Tanggaard, professor i nationalekonomi vid Aarhus Universitet.

Räntor, sysselsättning och offentliga finanser.

Det är några av de ofta nämnda faktorerna när man pratar om vad som påverkar ekonomin. En ofta förbisedd faktor är inkasso och dess inverkan på kreditmarknaden.

Och inkasso, specifikt, är avgörande för ekonomin, betonar Tanggaard,

"Inkasso spelar en viktig roll i makroekonomin. Att se till att gäldenärer betalar sina skulder spelar en nyckelroll i kreditgivningen när den skalas upp till en makronivå".

Det betyder att kopplingen mellan inkasso och kreditgivning är viktig för en effektiv kreditmarknad och kommer i slutändan att få stor påverkan på landets ekonomi.

 

”Det avgörande för en välfungerande kreditmarknad att lånade pengar betalas tillbaka.”

Samtidigt konstaterar Carsten Tanggaard att kredithistorik och data om konsumenter är viktiga verktyg för att skapa en sund kreditmarknad. "Det är avgörande för en välfungerande kreditmarknad att lånade pengar betalas tillbaka enligt överenskommelse. Därför måste kreditgivare ha insikt i människors kredithistorik. Inkasso är därför viktigt för kreditgivningen och kreditgivningen är viktig för ekonomin.

 

Carsten-Tanggaard-front

Carsten Tanggaard betonar inkassons roll i ekonomisk tillväxt och effektiva kreditmarknader.

 

Inkassobyråer kan hjälpa till under inflationen

I tider av inflation och stigande priser på till exempel livsmedel och energiprodukter kan konsumenterna få svårare att betala av sina skulder.

"Om inflation gör det svårt att betala skulder stagnerar kreditmarknaden."

Carsten Tanggaard konstaterar att inkassoföretagen i sådana situationer har en tydlig roll att spela för att hjälpa till att driva in skulden. "Problemet med hög inflation och kredit är att det gör att ekonomin stramas åt och låntagare kan få problem med att betala sina skulder. Möjligheten att få tillbaka pengarna kan öka genom inkassobolagens arbete."

"Om inflationen gör det svårt att återbetala skulden stagnerar kreditmarknaderna. Då blir det svårare att få kredit och räntorna stiger, vilket då påverkar det ekonomiska flödet i samhället", avslutar Carsten Tanggaard.

 

 

Lowell Sverige

Lowell Sverige

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018. Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Svenskarnas ekonomi

Relaterade inlägg