Att driva företag

Är perioden med låg och stabil inflation över?

För första gången i historien sedan eurons införande är inflationen i de nordiska länderna mycket högre än i USA, säger Tomas Hildebrandt, Senior Portfolio Manager på Evli.

Läs mer

5 tips för att hantera konjunktursvängningar

Dagens marknadsfluktuationer har beskrivits som aldrig tidigare skådade och förutsägelser om ekonomin sägs vara omöjliga. Å andra sidan, ur en ekonomisk synpunkt, är företag vana vid att förbereda sig för alternativa framtider.
Läs mer

Focus  ̶  Lowells nya online-tidning som ger dig koll på ekonomiska trender

Focus bevakar aktuella trender som påverkar ekonomin och erbjuder läsarna insikter från ledande experter inom inkasso och kredithantering.

Läs mer

Minska risken vid oförutsedda händelser

Nu är det ett nytt år och många, både företagare och privatpersoner, funderar över hur de ska få ekonomin att gå ihop. Är du en av dem? I så fall är du inte ensam. I vår undersökning Betalningsindikatorn säger var fjärde tillfrågad att de oroar sig för sin framtida ekonomi.Självklart är det viktigt att budgeten är i balans och att pengarna räcker hela månaden, men vi vet också hur snabbt det ekonomiska läget kan förändras vid oförutsedda händelser.

Läs mer

Att leda en lärande organisation

Motiverade och kunniga medarbetare och ledare är viktiga grundstenar för företag i tillväxt. Att bygga och utveckla en lärande kultur är ett stort och viktigt arbete som ger mycket tillbaka till organisationen, om satsningen sker på ett genomarbetat sätt.

Läs mer

Kredithantering säkrar ekonomin för företag och konsumenter

Att handla på kredit har blivit standard och kreditkort, fakturaköp och avbetalningar ger oss möjlighet att vara flexibla. Men med frihet följer också ansvar. Att handla först och betala senare kräver att man har koll på sin ekonomi och förmågan att planera framåt. I takt med att kreditköpen blir vanligare ökar också behovet av inkassotjänster.

Läs mer

4 tips för att säkra likviditeten mitt i krisen

Att få ekonomin att gå ihop är svårt för många företag, även i ett normalläge. Att då lyckas upprätthålla ett bra och stabilt kassaflöde under corona-krisen kan vara nästan omöjligt. Kassaflödet påverkar företagets likviditet, det vill säga företagets möjlighet att betala kortfristiga skulder, och är också ett mått på hur stabilt företaget är. Även om vi befinner oss mitt i stormen, så finns det saker som ni kan göra här och nu för att stärka er likviditet. I denna blogg tipsar vi om hur ni kan tänka och agera - här och nu.

 

Läs mer

Skydda företaget mot phishing och bedrägerier under semestern

Nätfiske (även kallat phishing) och falska fakturor dyker ofta upp under semestermånaderna. Bedragarna vet att rutinerna förändras under sommaren och att fakturor godkänns av andra personer tillfälligt. Det vanligaste sättet för bedragare att komma över användarnamn och lösenord är via e-postbedrägerier och falska webbplatser. Men vilka tecken ska man leta efter för att upptäcka bedragarna?

Läs mer

Vad gör vi om en kund inte betalar?

Vi får nu många frågor kring hur man som företag kan agera om en kund inte betalar för en vara eller tjänst som de köpt. Att inte få betalt är kanske inte det första man tänker på, därför saknas i många fall rutiner och vetskap kring vad man kan och bör göra. I coronakrisens spår är det tyvärr många företag som får betalningsproblem, inte minst för att de måste invänta betalning från sina egna kunder för att kunna betala sina leverantörer. För att undvika att hamna i denna situation finns det några åtgärder som ni som företag kan vidta.

Läs mer

Artiklar efter ämne