Inflationstakten sjunker, men är det tillräckligt för att vända ekonomin?

Det ser ut som att det kommer att bli en ekonomiskt kall och kylig vinter. Trots att elpriserna inte är i närheten av förra vinterns nivåer så kommer det bli en tuff vinter, spår Américo Fernández,...

Läs mer

Lågkonjunktur hotar de nordiska länderna

Trots att inflation och räntor förblir på en hög nivå, och penningpolitiken kanske till och med fortsätter att stramas åt, har de nordiska länderna generellt visat stor motståndskraft. Vi frågade...

Läs mer

Med kunden i centrum

För att skapa en kundfokuserad kommunikation krävs aktivt lyssnande, personliga interaktioner och transparens. Med sikte på att vidareutveckla sin kommunikation i dagens digitaliserade värld, strävar...

Läs mer

Miljö- och samhällspåverkan som konkurrensfördel

Med ökande krav på hållbarhet inom inkassobranschen blir det även här en konkurrensfördel att inkludera samhällets mål och värderingar i affärsmålen.

Läs mer

AI förbättrar serviceupplevelsen och effektiviteten

Även om den stora utvecklingen inom artificiell intelligens på senare tid har varit föremål för mycket debatt, har inkassobranschen sedan länge använt sig av AI. Det optimerar verksamheten och ger...

Läs mer

Alla som är skuldsatta räcker upp en hand!

Skuldsättning påverkar vår psykiska hälsa och välbefinnande. Att våga prata om skulder är ett första steg för att bryta stigmat kring skuldsättning.

Läs mer

Fyra myter om unga och ekonomi

Många unga i Norden skulle behöva mer ekonomisk utbildning, och alla skulle må bra av att prata mer öppet om pengar, säger Anu Raijas, rådgivare i finansiell kunskap på Finlands Bank.

Läs mer

Mobilbetalningar ger starkare kassaflöde

Användning av smartphones underlättar många saker i vardagen. Detta inkluderar även att betala av sina skulder, vilket stärker företagets kassaflöde.

Läs mer

Är perioden med låg och stabil inflation över?

För första gången i historien sedan eurons införande är inflationen i de nordiska länderna mycket högre än i USA, säger Tomas Hildebrandt, Senior Portfolio Manager på Evli.

Läs mer

Detta kan vara sommaren som hjälper eller stjälper svenska familjers ekonomi

Sommaren är en tid då de flesta svenskar tar semester och är lediga. För många kommer denna sommar bli en tid med lite mindre pengar i plånboken.

Läs mer

Professorn: Inkasso är avgörande för en sund kreditmarknad

Inkasso är en viktig faktor för att upprätthålla en sund kreditmarknad och därmed tillväxten av ekonomin – särskilt i tider av hög inflation, säger Carsten Tanggaard, professor i nationalekonomi vid...

Läs mer

Så här pratar du om pengar med dina barn

 
2023 kommer att vara ett tufft ekonomiskt år för många. Levnadskostnaderna har ökat dramatiskt, vilket gör att utrymmet för övriga kostnader blir mindre. Våga prata med barnen och öka kunskapen om...

Läs mer

5 tips för att hantera konjunktursvängningar

Dagens marknadsfluktuationer har beskrivits som aldrig tidigare skådade och förutsägelser om ekonomin sägs vara omöjliga. Å andra sidan, ur en ekonomisk synpunkt, är företag vana vid att förbereda...

Läs mer

Digitalisering gör att svenska företag har en produktivitet i toppklass

Graden av digitalisering och digitala kunskaper är indikatorer på ett företags produktivitet. I Norden ligger vi bra till, men medan de skandinaviska länderna är förebilder halkar Finland efter.

Läs mer

Focus  ̶  Lowells nya online-tidning som ger dig koll på ekonomiska trender

Focus bevakar aktuella trender som påverkar ekonomin och erbjuder läsarna insikter från ledande experter inom inkasso och kredithantering.

Läs mer

Bristande finansiell kunskap riskerar ungas framtid

Unga som är på väg att ta steget in i vuxenlivet bör ha ekonomiska kunskaper som speglar behoven i dagens kreditsamhälle, säger Marcus Nordström, nordisk operativ chef för Lowell.

Läs mer

Vi på Lowell gratulerar årets nobelpristagare i ekonomi

Grattis till  Ben S. BernankeDouglas W. Diamond och  Philip H. Dybvig  för den välförtjänta äran att utses till årets vinnare av Nobelpriset i ekonomisk vetenskap för sin forskning om banker och...

Läs mer

Riskhantering som strategisk konkurrensfördel

Effektiv riskhantering börjar i företagets kultur. Att omvandla hot till möjligheter är en konkurrensfördel som alla företag bör vara medvetna om.

Läs mer

Minska risken vid oförutsedda händelser

Nu är det ett nytt år och många, både företagare och privatpersoner, funderar över hur de ska få ekonomin att gå ihop. Är du en av dem? I så fall är du inte ensam. I vår undersökning...

Läs mer

Vi bryter ny mark tillsammans med Kivra

På Lowell utvecklar vi ständigt våra tjänster och produkter för att erbjuda våra kunder en enkel och modern kundupplevelse i alla led. Vi var först i Sverige med Mobilinkasso och som ett naturligt...

Läs mer

Kreditrisker – går det att undvika?

Som företagare vore det smidigt att kunna se in i framtiden. I synnerhet vid försäljning av produkter eller tjänster på avbetalning och faktura, eller när man beviljar konsumentkrediter. För om...

Läs mer

Checklista – Se till att ditt företag får betalt

Samhället befinner sig i en osäker tid som påverkar många av oss mer än någonsin. Smittspridningen ökar på många håll, och det råder stor osäkerhet i det globala politiska och ekonomiska klimatet.

Läs mer

Fem hörnstenar vid kreditgivning

Denna snabbguide är framtagen för att hjälpa alla som arbetar med kredit- och ekonomiförvaltning.

Läs mer

Hur kan vi på Lowell förbättra kundupplevelsen?

 
På Lowell strävar vi efter att ständigt utvecklas för att erbjuda våra kunder en enkel och modern kundupplevelse i alla led. Som en del av det arbetet har vi sedan oktober 2020 använt NPS-skalan...

Läs mer

Hur kan Lowell hjälpa dig som företagare?

Att samarbeta med ett inkassobolag kan förbättra ditt företags ekonomi. Läs hur du kan få hjälp om dina kunder inte betalar, samtidigt som du bygger dina kundrelationer.

Läs mer

Automatisering som frigör tid för mänskliga möten

Robotisering som till exempel taligenkänning är redan vanligt förekommande inom en mängd branscher. Ett bra exempel i praktiken är taligenkänning för medarbetare inom kundservice. Funktionen gör att...

Läs mer

Lowell och energisektorn

Brist på el och skenande priser gör både konsumenter och elföretag oroliga inför hösten och vintern. När kunderna inte kan betala elräkningen är det viktigt med ett nära samarbete och bra relationer...

Läs mer

Lowell och försäkringssektorn

Med ökade levnadskostnader minskar möjligheten att betala för en försäkring. Vi delar med oss av tips på hur du behåller och får betalt av försäkringstagare.

Läs mer

Lowell-dagen 2022 - vad tar vi med oss

O nsdagen den 16 november var det äntligen dags för Lowell-dagen. Temat för dagen var tillit och lycka och det blev precis så bra som vi hade hoppats på. Vi samlades tillsammans med våra gäster på...

Läs mer

Vad är en skuldsanering och vad innebär det?

Under förra året beviljades fler skuldsaneringar än det gjorts tidigare och antalet ansökningar om skuldsanering fortsätter öka. Men vad innebär en skuldsanering och hur går det till?

Läs mer

Rådgivning som gör skillnad för skuldsatta

Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig och de allra flesta råkar då och då ut för mer eller mindre oförutsedda händelser som påverkar tillvaron. Om man till exempel blir arbetslös,...

Läs mer

Att leda en lärande organisation

Motiverade och kunniga medarbetare och ledare är viktiga grundstenar för företag i tillväxt. Att bygga och utveckla en lärande kultur är ett stort och viktigt arbete som ger mycket tillbaka till...

Läs mer

Bli företagskund och skicka enkelt påminnelser och inkassokrav med Lowell Easy

Lowell Easy ger små och medelstora företag möjligheten att snabbt och smidigt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Allt du behöver göra är att registrera din faktura så sköter vi resten....

Läs mer

Kredithantering säkrar ekonomin för företag och konsumenter

Att handla på kredit har blivit standard och kreditkort, fakturaköp och avbetalningar ger oss möjlighet att vara flexibla. Men med frihet följer också ansvar. Att handla först och betala...

Läs mer

Omvandla era kreditförluster till intäkter

Kreditförluster kan drabba alla företag och påverkar dess solvens. En kreditpolicy behöver vara lagom stram för att både öka försäljningsmöjligheterna och minska risken för obetalda fakturor. En...

Läs mer

Minska era kreditförluster med informationstjänster

Idag kan företag använda både interna och externa data för att se förändringar i sina kunders betalningsbeteende i ett mycket tidigt skede. Här berättar vi mer om hur informationstjänster kan hjälpa...

Läs mer

4 tips för att säkra likviditeten mitt i krisen

Att få ekonomin att gå ihop är svårt för många företag, även i ett normalläge. Att då lyckas upprätthålla ett bra och stabilt kassaflöde under corona-krisen kan vara nästan omöjligt....

Läs mer

Skydda företaget mot phishing och bedrägerier under semestern

Nätfiske (även kallat phishing) och falska fakturor dyker ofta upp under semestermånaderna. Bedragarna vet att rutinerna förändras under sommaren och att fakturor godkänns av andra personer...

Läs mer

Så har året med pandemin påverkat de nordiska hushållen

Nu har vi återigen släppt Betalningsindikatorn – vår regelbundna undersökning om svenskarnas inställning och beteende kopplat till ekonomi. I år liksom förra året, är pandemins påverkan på...

Läs mer

Kraven på chefen är desamma - oavsett den anställdas ålder

De unga generationerna förändrar arbetslivet och den gamla ledarstilen är inte längre relevant. Det är åtminstone vad vi tror. Professor Alf Rehns budskap till företagsledare är enkelt: Ta det lugnt.

Läs mer

Roboten älskar rutiner

Robotik hjälper till vid riskhantering, ger driftsäkerhet och frigör människors tid åt uppgifter som kräver empati och mänsklig bedömning. Inom kredithantering är målet inte att göra mer, utan...

Läs mer

God kredithantering ger ökad kristålighet hos företag

Med en välfungerande kredithantering kan företag vara förberedda på förändringar – både normala svängningar i omvärlden och mer exceptionella som vi nu fått se i och med coronapandemin. Med en ökad...

Läs mer

Lowell lanserar Mobilinkasso – framtidens inkassokommunikation

Att snabbt och säkert kunna betala ett inkassokrav förenklar både för kunden och företaget. Kunden blir av med sin skuld och företaget får betalt.   

Läs mer

Sammandrag från vårt seminarium – Strategi för att motverka överskuldsättning

Onsdagen den 27 april kunde vi äntligen hålla seminarium och på samma gång inviga våra nygamla lokaler. Under kvällen fick vi lyssna på vår nordiska ledare Johan Agerman och de två talarna, Andreas...

Läs mer

Coronakrisens vinnare och förlorare

Ett och ett halvt år efter pandemins start kan vi nu se vad som egentligen hänt med hushållens ekonomi. I vårt senaste temanummer lyfter vi insikter om de ökande ekonomiska klyftorna som följt...

Läs mer

Vad gör vi om en kund inte betalar?

Vi får nu många frågor kring hur man som företag kan agera om en kund inte betalar för en vara eller tjänst som de köpt. Att inte få betalt är kanske inte det första man tänker på, därför...

Läs mer

Insikter från Lowell och Demoskops nordiska undersökning

Unga vuxna mellan 18 och 34 år har drabbats hårdast ekonomiskt av coronakrisen. De har små marginaler i sin ekonomi och skäms ofta för sin situation, vilket hindrar dem att be om hjälp – något som...

Läs mer

Artiklar efter ämne